Elindult a “Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című GINOP-5.2.7-17, az “Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című GINOP-5.1.10-17 és az “Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című GINOP-5.1.9-17 kódszámú felhívások tervezetének társadalmi egyeztetése.1. PÁLYÁZAT
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című GINOP-5.2.7-17

Támogatható tevékenységek közé tartozikrtozik a célcsoport felkutatása, toborzása; álláskeresők és fiatalok programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás részükre; kompetenciafejlesztés, képzések szervezése, mentori feladatok; segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához; tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása; illetve a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
aa) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben
regisztrált fiatalok, illetve 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként
regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17
konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a
vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés
sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások. A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő
és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás
alapításában vehet részt.
ad) A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban
többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői
posztját.
ae) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.7-17 konstrukcióban támogatott
vállalkozásban személyes közreműködőként8
részt vesz. A támogatási kérelem benyújtásának
további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást
létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító
részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más
vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
af) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban
székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég.
ag) A GINOP-5.2.7-17 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett
székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP 5.1.9-17
konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti
terve jóváhagyásra került.
ah) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek

2. PÁLYÁZAT
Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című GINOP-5.1.9-17

A 18-30 év közötti fiataloknak szóló (GINOP-5.2.7-17) pályázat részletei

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói
szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok komplex szolgáltatással történő
támogatása, felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához és megvalósításához
nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált
pénzügyi támogatás igénybevételére való felkészítéssel.
A pályázat célcsoportja két részből áll:
a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és
nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő
bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők;
A programba bevont fiatalok legalább 30%-át a 18-25 év közötti fiatalok alkotják. A 18-25 év
közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia
Program regisztrált alanya legyen.
b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált
álláskeresők

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 5330 db.
A kérelmeket 2017. szeptember elsejétől nyújthatják be a pályázók.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 millió Ft maximum 3 millió Ft.
A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

3. PÁLYÁZAT

A 30 év feletti álláskeresőknek szóló (GINOP-5.1.10-17) pályázat részletei

A 30 év feletti álláskeresőknek szóló (GINOP-5.1.10-17) pályázat részletei

A kérelmeket 2017. szeptember elsejétől nyújthatják be a pályázók.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 millió Ft maximum 3 millió Ft.

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

A cikk a penzcentrum.hu cikke segítségével készült.

a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 1.402.937.941.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt
támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 701.468.970 .- Ft
összegű támogatási előleget biztosít;

Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!